Oracle SQL Lista tabel systemowych

System Table Description ALL_ARGUMENTS Arguments in object accessible to the user ALL_CATALOG All tables, views, synonyms, sequences accessible to the user ALL_COL_COMMENTS Comments on columns of accessible tables and views ALL_CONSTRAINTS Constraint definitions on accessible tables ALL_CONS_COLUMNS Information about accessible columns in constraint definitions ALL_DB_LINKS Database links accessible to the user ALL_ERRORS Current errors […]

Error Code: 1175. You are using safe update mode… MySQL Workbench

Jeżeli poprzez MySQL Workbench próbujesz wykonać zapytanie UPDATE, bądź DELETE na swojej bazie danych i otrzymujesz komunikat:

Error Code: 1175. You are using safe update mode…

Oznacza to, że masz w programie włączony tryb “Safe Updates”.

Jeżeli chcesz szybko rozwiązać ten problem wystarczy, że przed zapytaniem UPDATE czy DELETE dodasz poniższy kod. Tryb zostanie tylko […]

SHOW TABLES – jak wyświetlić wszystkie tablice w bazie danych MySQL

Aby wyświetlić wszystkie tablice w bazie danych posłużymy się poleceniem:

show tables in lub show tables from

Przykład:

show tables in nazwa_bazy; show tables from nazwa_bazy;

Oba powyższe polecenia zwrócą nam ten sam wynik, kolumnę z listą tablic w bazie danych (“nazwa_bazy”).

W przypadku, gdy chcielibyśmy przefiltrować wynik zapytania możemy posłużyć się poleceniem:

Triger / Wyzwalacz – MySQL opis i przykłady

Triger, zwany także wyzwalaczem jest to skrypt (fragment kodu) wykonywany w przypadku zajścia jakiegoś zdarzenia w bazie danych (np. dodania danych, ich modyfikacji, czy usunięcia).

Trigery dostępne są w następujących bazach danych:

Microsoft SQL Server, PostgreSQL, Sybase, Oracle, Firebird, SQLite, InterBase SQL, MySQL

Istnieje kilka typów wyzwalaczy, tutaj skoncentrujemy […]