ZIP TAR TAR.GZ – jak spakować i rozpakowywać pliki na serwerze

ZIP, TAR, TAR.GZ – spakowanie i rozpakowywanie plików oraz katalogów na serwerze Linux

ZIP – pakowanie plików i katalogów

zip -r nazwa_archiwum.zip katalog1 katalog2 … plik1 plik2 …

Po poleceniu i parametrze “zip -r” określamy nazwę archiwum, a następnie po spacji nazwy katalogów oraz plików które będą spakowane, np:

zip -r dokumenty.zip dokumenty cv.jpg

ZIP […]

INTO OUTFILE – jak wyładować wynik zapytania SQL do pliku (eksport mysql do pliku) – Kurs języka SQL (mySQL)

W niniejszym artykule dowiemy się jak możemy wyładować wynik dowolnego zapytania SQL do pliku tekstowego czy pliku CSV. Dokonamy tego przy pomocy polecenia: INTO OUTFILE.

Jego składnia w podstawowej formie jest następująca:

SELECT nazwy_kolumny1,nazwy_kolumny2…,nazwy_kolumnyN from tabela INTO OUTFILE ‘nazwa_pliku.txt’;

W powyższym przykładzie (bez parametrów) zrzucone dane będą oddzielone między sobą znakiem tabulatora.

Czyli dla […]

LOAD DATA – czyli jak załadować (wczytać) dane z pliku do bazy mysql – Kurs języka SQL (mySQL)

W niniejszym artykule dowiemy się jak w jaki sposób możemy załadować zawartość pliku do bazy mySQL. Dokonamy tego przy pomocy polecenia: LOAD DATA.

Jego składnia w podstawowej formie jest następująca:

LOAD DATA INFILE ‘nazwa_pliku.txt’ INTO TABLE nazwa_tabeli;

Powyższe zapytanie załaduje nam dane z pliku “nazwa_pliku.txt” do tabeli o nazwie “nazwa_tabeli”. W powyższym przypadku, jeżeli nie […]

CASE WHEN, IF, IFNULL, NULLIF – funkcje warunkowe mySQL – Kurs języka SQL (mySQL)

W poniższym kursie omówię zastosowanie instrukcji warunkowych (CASE WHEN, IF, IFNULL, NULLIF) używanych w języku mySQL wraz z przykładami.

W przykładach będziemy opierać się o następującą tabelę pracownik:

id_pracownika imie nazwisko godzin stawka stanowisko 234 Jan Nowak 164.0 12.36 pracownik socjalny 235 Adam Kowalski 210.0 15.00 pracownik produkcyjny 236 Piotr Testowy 112.0 25.00 pracownik produkcyjny […]

Funkcje matematyczne mySQL – Kurs języka SQL (mySQL)

ABS() – funcja zwracająca wartość bezwzględną podanej liczby

SELECT ABS(-56); — 56

ACOS() – funkcja zwraca wartość arcus cosinus dla podanego argumentu

SELECT ACOS(0.32); — 1.2450668395002664

ASIN() – funkcja zwraca wartość arcus sinus dla podanego argumentu

SELECT ASIN(0.32); — 0.3257294872946302

ATAN() lub ATAN2() – funkcja zwraca wartość arcus tangens dla podanego argumentu bądź argumentów

[…]

Funkcje tekstowe mySQL – Kurs języka SQL (mySQL)

Funkcje tekstowe SQL wraz z przykładami

Poniżej przykładowa tabelka pracownik, która posłuży nam do niektórych przykładowych zapytań SQL:

id imie nazwisko godzin stawka stranowisko 234 Jan Kowalski 164 12.36 pracownik socjalny

Funkcje tekstowe SQL zostały podzielone w zależności od ich zastosowania.

Wielkość liter

LOWER() lub LCASE() – zamienia wszystkie litery w podanym ciągu (bądź kolumnie) […]

DATE_FORMAT – opis funkcji SQL z przykładami – Kurs języka SQL

DATE_FORMAT() – funkcja formatująca podaną datę do określonego formatu. Poniżej znajduje się lista parametrów, które mogą zostać użyte do określenia formatu zwróconej daty/czasu. Parametry można ze sobą łączyć.

Wywołanie funkcji wygląda następująco:

SELECT DATE_FORMAT(‘data/czas’, ‘format’);

%a – skrócona nazwa dnia tygodnia (Sun..Sat)

SELECT DATE_FORMAT(‘2016-04-05 11:14:47’, ‘%a’); — Tue

%b – skrócona nazwa dnia tygodnia (Jan..Dec)

[…]

Funkcje daty i czasu mySQL – Kurs języka SQL (mySQL)

1. Aktualna data i czas

CURDATE() – funkcja zwracająca aktualną datę w formacie YYYY-MM-DD, np: 2016-04-05

SELECT CURDATE();

UTC_DATE() – funkcja zwracająca aktualną datę UTC w formacie YYYY-MM-DD, np: 2016-04-05

SELECT UTC_DATE();

CURTIME() – funkcja zwracająca aktualny czas w formacie HH:MM:SS, np: 09:06:34

SELECT CURTIME();

UTC_TIME() – funkcja zwracająca aktualny czas UTC (-2 godziny)w formacie […]

CREATE, UPDATE, ALTER, VIEW – tworzenie i modyfikacja widoków – Kurs języka SQL

Widok/perspektywa (VIEW) – jest pewnym rodzajem tabeli, którą tworzymy na podstawie już istniejących tabel, danych, warunków wykorzystując zapytanie typu “SELECT”. Widoki tworzone są po to, aby ograniczyć dostęp do innych danych z istniejących już tabel użytkownikom nieuprawnionym. Możemy także ich użyć w przypadku, kiedy korzystamy często z konkretnych zapytań SQL wraz z warunkami. Tworząc widoki […]