Sekwencje w Oracle SQL – create drop sequence (tworzenie, kasowanie)

Tworzenie sekwencji w Oracle SQL wygląda następująco:

CREATE SEQUENCE nazwa_sekwencji minvalue q maxvalue x start with y increment by z

gdzie parametry q, x, y, z oznaczają kolejno:

q – minimanlą wartość sekwencji x – maksymalną wartość sekwencji y – wartość początkową sekwencji z – wartość o którą zwiększy się sekwencja

Dla przykładu utworzymy czesto […]

Numerowanie wierszy wynikowych SQL – Oracle

Ten wpis został przeniesiony pod adres:

https://informatyk.pro/numerowanie-wierszy-w-wyniku-zapytania-sql-oracle/

Numerowanie wierszy w wyniku zapytania SQL – Oracle

Oracle SQL TO_CHAR formatowanie daty

Funkcja TO_CHAR służy do konwersji daty bądź liczby do postaci ciągu tekstowego (string).

Wywołanie funkcji wygląda następująco:

SELECT TO_CHAR(‘data/czas’, ‘format’) FROM NAZWA_TABELI;

W poniższych przykładach posłużymy się wynikiem funkcji CURRENT_TIMESTAMP, która zwraca aktualną datę oraz czas, np:

SELECT CURRENT_TIMESTAMP FROM DUAL; — 2017-01-31 11:11:10

YEAR– zwraca rok słownie, np:

SELECT TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP, ‘YEAR’) FROM DUAL; — […]

Oracle SQL Lista tabel systemowych

System Table Description ALL_ARGUMENTS Arguments in object accessible to the user ALL_CATALOG All tables, views, synonyms, sequences accessible to the user ALL_COL_COMMENTS Comments on columns of accessible tables and views ALL_CONSTRAINTS Constraint definitions on accessible tables ALL_CONS_COLUMNS Information about accessible columns in constraint definitions ALL_DB_LINKS Database links accessible to the user ALL_ERRORS Current errors […]