Polskie znaki w skryptach BAT

Jeżeli chcielibyście w swoim pliku bat wykorzystać polskie znaczki dla kopiowania plików, np:

copy C:/plik.txt C:/ŚĆŁÓŚĆŻŚŹ.txt

możecie zrobić to na kilka sposobów. Poniżej opisałem dwa z nich.

1. Ustawić kodowanie pliku bat na: OEM 852 (np. w Notepad++)
2. Zapisać plik bat w kodowaniu ANSI (WIN1250, CP1250) i dodać na początku skryptu linijkę: @chcp 1250

I tak przykładowa zawartość pliku bat może wyglądać następująco:

@chcp 1250
copy C:/plik1.txt C:/CÓŻ.txt
copy C:/plik2.txt C:/ŻÓŁTY.txt
copy C:/plik3.txt C:/ŁĄKA.txt

3 comments to Polskie znaki w skryptach BAT

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>