Sekwencje w Oracle SQL – create drop sequence (tworzenie, kasowanie)

Tworzenie sekwencji w Oracle SQL wygląda następująco:

CREATE SEQUENCE nazwa_sekwencji
minvalue q
maxvalue x
start with y
increment by z

gdzie parametry q, x, y, z oznaczają kolejno:

q – minimanlą wartość sekwencji
x – maksymalną wartość sekwencji
y – wartość początkową sekwencji
z – wartość o którą zwiększy się sekwencja

Dla przykładu utworzymy czesto stosowaną sekwencje “licznik”:

CREATE SEQUENCE licznik
minvalue 1
maxvalue 9999
start with 1
increment by 1

Aby móc korzystać z danej sekwencji możemy posłużyć się poleceniami: currval oraz nextval.

currval – wyświetla aktualną wartość sekwencji

select nazwa_sekwencji.currval from dual;

select licznik.currval from dual;

nextval – zwiększa wartość sekwencji o wartość określoną poprzez “increment by” podczas definiowania sekwencji

select nazwa_sekwencji.nextval from dual;

select licznik.nextval from dual;

Zanim wykorzystamy naszą sekwencję wpierw musimy zainicjować poleceniem:

select licznik.nextval from dual; -- 1

Kolejne wywołanie zwiększa sekwencję:

select licznik.nextval from dual; -- 2

select licznik.nextval from dual; -- 3

select licznik.nextval from dual; -- 4

Aby odczytać aktualną wartość sekwencji posłużymy się poleceniem:

select licznik.currval from dual; -- 4

Aby skasować sekwencję posłużymy się poleceniem:

DROP SEQUENCE nazwa_sekwencji;

W naszym przypadku będzie to:

DROP SEQUENCE licznik;

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>