DELETE – Kurs języka SQL (mySQL) cz. 6

W szóstej części kursu języka SQL omówię polecenie DELETE do usuwania konkretnych rekordów, bądź zawartości całej tabeli – bez usuwania samej tabeli.

Do usuwania wierszy z tabeli służy polecenie DELETE, którego składnia jest następująca:

DELETE FROM nazwa_tabeli WHERE warunek

Tak jak w przypadku polecenia UPDATE warunek WHERE może być połączony z jednym z operatorów omówionych […]

SELECT, FROM, WHERE, LIKE, BETWEEN, IN – Kurs języka SQL (mySQL) cz. 4b

Część czwarta B kursu języka SQL. Ciąg dalszy polecenia: SELECT, tym razem z parametrami: WHERE, LIKE, BETWEEN oraz IN. Przy ich pomocy możemy wyświetlać konkretne zbiory danych, zawartych w określonych przedziałach.

• WHERE – wybór wierszy spełniających określone warunki, np.

SELECT * FROM pracownik WHERE pensja > 1500

Pokaże rekordy pracowników którzy zarabiają powyżej 1500 […]

CREATE DATABASE oraz CREATE TABLE – Kurs języka SQL (mySQL) cz. 2

Druga część kursu języka SQL. Omówione zostały polecenia: CREATE DATABASE i CREATE TABLE, czyli tworzenie baz i tabel.

Kiedy utworzymy użytkownika oraz nadamy mu odpowiednie uprawnienia możemy przystąpić do stworzenia bazy danych. Do tego celu użyjemy poniższego polecenia:

CREATE DATABASE nazwa_bazy

Przykład:

Tworzymy bazę danych o nazwie „firma”:

CREATE DATABASE firma

Kolejnym krokiem tworzenia bazy […]