Numerowanie wierszy wynikowych SQL – Oracle

Numerowanie wierszy rozwiązać można na następujące sposoby:

1. Stosując numerację row_number()

select row_number() OVER (ORDER BY 1), p.imie, p.nazwisko from pracownicy p

Wynik:

1 Jan Kowalski 2 Jan Nowak 3 Adam Kowalski

Zaletą row_number() jest każdorazowa numeracja danego wiersza od “1” po ponownym wykonaniu zapytania

2. Stosując sekwencje. Konstrukcje oraz użycie sekwencji dokładnie […]