Sekwencje w Oracle SQL – create drop sequence (tworzenie, kasowanie)

Tworzenie sekwencji w Oracle SQL wygląda następująco:

CREATE SEQUENCE nazwa_sekwencji minvalue q maxvalue x start with y increment by z

gdzie parametry q, x, y, z oznaczają kolejno:

q – minimanlą wartość sekwencji x – maksymalną wartość sekwencji y – wartość początkową sekwencji z – wartość o którą zwiększy się sekwencja

Dla przykładu utworzymy czesto […]