INSERT INTO – Kurs języka SQL (mySQL) cz. 3

Trzecia część kursu języka SQL. Omówione zostało polecenie: INSERT INTO wykorzystywane do wstawiania danych do tabeli.

Jeżeli udało się nam poprawnie utworzyć tabele możemy teraz zająć się wstawianiem do niej danych. Do tego celu posłuży nam polecenie INSERT, którego składnia jest następująca:

INSERT INTO nazwa_tabeli VALUES (lista_wartości)

Pole „nazwa_tabeli” wskazuje na tabelę w bazie danych […]