Odpowiednik tail w systemie Windows

W systemach z rodziny Unix/Linux możemy skorzystać z polecenia “tail”, które służy do między innymi do wyświetlenia określonej ilości ostatnich wierszy ze wskazanego pliku.

Korzystając z przełącznika -f (tail -f nazwapliku.log) możemy odczytać ostatnie linie dopisywane do pliku na “żywo”.

Czy istnieje zatem odpowiednik powyższej komendy w systemie Windows?

Tak. Możemy skorzystać z Power Shell […]