ZIP TAR TAR.GZ – jak spakować i rozpakowywać pliki na serwerze

ZIP, TAR, TAR.GZ – spakowanie i rozpakowywanie plików oraz katalogów na serwerze Linux

ZIP – pakowanie plików i katalogów

zip -r nazwa_archiwum.zip katalog1 katalog2 ... plik1 plik2 ...

Po poleceniu i parametrze “zip -r” określamy nazwę archiwum, a następnie po spacji nazwy katalogów oraz plików które będą spakowane, np:

zip -r dokumenty.zip dokumenty cv.jpg

ZIP – rozpakowywanie plików i katalogów

unzip nazwa_archiwum.zip

Po poleceniu unzip podajemy nazwę archiwum w którym znajdują się spakowane pliki, np:

unzip dokumenty.zip

TAR – pakowanie plików i katalogów

tar -cvf nazwa_archiwum.tar katalog1 katalog2 ... plik1 plik2...

Po poleceniu z parametrami “tar -cvf” określamy nazwę archiwum, a następnie po spacji nazwy katalogów oraz plików które będą spakowane, np:

tar -cvf dokumenty.tar dokumenty cv.jpg

TAR – rozpakowywanie plików i katalogów

tar -xvf nazwa_archiwum.tar

Po poleceniu z parametrami “tar -xvf” określamy nazwę archiwum. Jeżeli chcemy określić miejsce do którego pliki mają zostać wypakowane to po nazwie archiwum podajemy parametr “-C” oraz ścieżkę docelową, np:

tar -xvf dokumenty.tar -C /home/damian/dokumenty

TAR.GZ – pakowanie plików i katalogów z kompresją

Aby spakować pliki z kopresją wystarczy, że do polecenia tar z powyższych przykładów dodamy parametr “z”. Nasze polecenie zatem wyglądać będzie następująco:

tar -zcvf nazwa_archiwum.tar.gz katalog1 katalog2 ... plik1 plik2...

tar -zcvf dokumenty.tar.gz dokumenty cv.jpg

TAR.GZ – rozpakowywanie pakowanie plików i katalogów z kompresją

Polecenie ma następującą postać:

tar -zxvf nazwa_archiwum.tar.gz

Jeżeli chcemy do polecenia dodać ścieżkę do której mają zostać rozpakowane pliki wystarczy dodać parametr -C oraz ścieżkę docelową, np:

tar -zxvf nazwa_archiwum.tar.gz -C /home/damian/dokumenty

2 comments to ZIP TAR TAR.GZ – jak spakować i rozpakowywać pliki na serwerze

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>