DROP TABLE, DROP DATABASE – Kurs języka SQL (mySQL) cz. 7

 

Ten wpis został podzielony na dwa i przeniesiony pod adresy:

DROP TABLE – usuwanie tabel z bazy danych – Kurs SQL

DROP DATABASE – usuwanie całej bazy danych – Kurs SQL

 

DELETE – Kurs języka SQL (mySQL) cz. 6

Ten wpis został przeniesiony pod adres:

https://informatyk.pro/delete-from-usuwanie-rekordow-z-bazy-danych-kurs-sql/

DELETE FROM – usuwanie rekordów z bazy danych – Kurs SQL

UPDATE – Kurs języka SQL (mySQL) cz. 5

Piąta część kursu języka SQL poświęcona poleceniu UPDATE. Korzystając z UPDATE można modyfikować rekordy w bazie danych.

Nauczyliśmy się już jak wstawiać rekordy oraz jak je wyświetlać. Co jednak w przypadku kiedy okaże się, iż chcemy poprawić jakieś dane ? Możemy to uczynić używając do tego celu polecenia UPDATE, którego składnia jest następująca:

UPDATE nazwa_tabeli […]

SELECT FROM, INNER JOIN, RIGHT, LEFT OUTER JOIN – Kurs języka SQL (mySQL) cz. 4c

Ciąg dalszy czwartej C części kursu języka SQL. Tym razem omówię polecenie SELECT, tym razem z : INNER JOIN, LEFT OUTER JOIN, RIGHT OUTER JOIN. Przy ich pomocy możemy łączyć ze sobą kilka tabel.

• INNER JOIN – łączenie tabel przy wyświetlaniu

W naszych tabelach przechowujemy różne dane, takie jak: pensje, adresy, czy stanowiska. Co […]

SELECT, FROM, WHERE, LIKE, BETWEEN, IN – Kurs języka SQL (mySQL) cz. 4b

Część czwarta B kursu języka SQL. Ciąg dalszy polecenia: SELECT, tym razem z parametrami: WHERE, LIKE, BETWEEN oraz IN. Przy ich pomocy możemy wyświetlać konkretne zbiory danych, zawartych w określonych przedziałach.

• WHERE – wybór wierszy spełniających określone warunki, np.

SELECT * FROM pracownik WHERE pensja > 1500

Pokaże rekordy pracowników którzy zarabiają powyżej 1500 […]

SELECT, FROM, TOP, COUNT, ORDER BY – Kurs języka SQL (mySQL) cz. 4a

Część czwarta A kursu języka SQL. Omówione zostało polecenie: SELECT (wraz z parametrami: TOP, LIMIT, COUNT oraz ORDER BY) służące do wyświetlania danych.

W poprzednich lekcjach nauczyliśmy się już tworzyć bazy i tabele, a także wstawiać do nich dane. Teraz czas abyśmy nauczyli się pobierać z bazy dane. Do tego służy polecenie SELECT, którego składnia […]

INSERT INTO – Kurs języka SQL (mySQL) cz. 3

Trzecia część kursu języka SQL. Omówione zostało polecenie: INSERT INTO wykorzystywane do wstawiania danych do tabeli.

Jeżeli udało się nam poprawnie utworzyć tabele możemy teraz zająć się wstawianiem do niej danych. Do tego celu posłuży nam polecenie INSERT, którego składnia jest następująca:

INSERT INTO nazwa_tabeli VALUES (lista_wartości)

Pole „nazwa_tabeli” wskazuje na tabelę w bazie danych […]

CREATE DATABASE oraz CREATE TABLE – Kurs języka SQL (mySQL) cz. 2

Druga część kursu języka SQL. Omówione zostały polecenia: CREATE DATABASE i CREATE TABLE, czyli tworzenie baz i tabel.

Kiedy utworzymy użytkownika oraz nadamy mu odpowiednie uprawnienia możemy przystąpić do stworzenia bazy danych. Do tego celu użyjemy poniższego polecenia:

CREATE DATABASE nazwa_bazy

Przykład:

Tworzymy bazę danych o nazwie „firma”:

CREATE DATABASE firma

Kolejnym krokiem tworzenia bazy […]

GRANT oraz REVOKE – Kurs języka SQL (mySQL) cz. 1

Pierwsza część kursu języka SQL. Omówione zostały polecenia: GRANT i REVOKE, czyli tworzenie użytkownika oraz nadawanie i odbieranie uprawnień.

Pierwszym etapem tworzenia bazy danych jest stworzenie tabel w których przechowywane będą później wszelkie dane. Zanim jednak do tego przystąpimy niektóre serwery będą wymagały zalogowania się przy pomocy nazwy użytkownika i jego hasła. Możemy w tym […]