PHP – przydatne linijki…

$plik=file(‘plik.csv’);

foreach ($plik as $x)
{
$stan=explode(‘;’,$x);
if ($pozycja[0])

{
$id_pracownika = $pozycja[0];
$imie = $pozycja[1];
$nazwisko = $pozycja[2];
}

Skrypt pobierający dane z pliku plik.csv zapisane w postaci tekstowej rozdzielone między sobą ; średnikami. Skrypt w każdym kroku pobiera linijke z pliku pli.csv, a następnie rozdziela dane zawarte między ; (średnikami) i przypisuje je do zmiennych: $id_pracownika, $imie, $nazwisko.

$pytanie = mysql_query (“select * from pracownik) or die (“Błąd zapytania”);
while ($wynik = mysql_fetch_array($pytanie))
{
$id_pracownika = $wynik[0];
$imie = $wynik[1];
$nazwisko = $wynik[2];
}

Powyższe zapytanie pobiera z bazy danych wszystkie rekordy z tabeli pracownicy w postaci tablicy $wynik. Wykonując pętle na tablicy $wynik możemy pobrać wartości i przypisać je do zmiennych, np: $id_pracownika, $imie, $nazwisko.

mysql_query(“SET NAMES ‘cp1250′”);
mysql_query(“SET CHARACTER SET ‘cp1250_general_ci'”);

Ustawia kodowanie znaków dla zapytań SQL. Bardzo przydatne w przypadku importu danych zapisanych w innym kodowaniu.

mysql_select_db (“baza_danych”) or die (“Błąd połączenia z bazą danych”);

Nawiązuje połączenie z bazą danych. W przypadku błędu zostanie wyświetlony komunikat: Błąd połączenia z bazą danych.

mysql_connect (“localhost”, “user”, “password”) or die (“Błąd połączenia z serwerem”);

Nawiązanie połączenia z serwerem bazy danych. W powyższym przykładzie z serwerem lokalnym localhost przy użyciu loginu user i hasła password. W przypadku błędu w połączeniu zostanie wyświetlony komunikat: Błąd połączenia z serwerem.

set_time_limit(18000);

Określa w sekundach czas wykonywania się skryptu. Wprowadzona wyżej wartość, spowoduje iż skrypt będzie uruomiony przez  18000 sekund, tj. 5 godzin. Po przekroczeniu czasu (o ile skrypt wcześniej nie zakończy swojego działania) skrypt zostaje przerwany i generowany jest błąd.

Ustawienie wartości 0 nie nakłada na skrypt limitu czasowego.

Ponowne użycie set_time_limit() zeruje poprzednie odliczanie czasu działania skryptu i ustawia nowy czas.

Funkcja szczególnie przydatna przy skryptach o długich czasach wykonywania, kiedy nie mamy możliwości zmiany domyślej wartości set_time_limit() w php.ini.