CREATE DATABASE oraz CREATE TABLE – Kurs języka SQL (mySQL) cz. 2

Druga część kursu języka SQL. Omówione zostały polecenia: CREATE DATABASE i CREATE TABLE, czyli tworzenie baz i tabel.

Kiedy utworzymy użytkownika oraz nadamy mu odpowiednie uprawnienia możemy przystąpić do stworzenia bazy danych. Do tego celu użyjemy poniższego polecenia:

CREATE DATABASE nazwa_bazy

Przykład:

Tworzymy bazę danych o nazwie „firma”:

CREATE DATABASE firma

Kolejnym krokiem tworzenia bazy […]