INTO OUTFILE – jak wyładować wynik zapytania SQL do pliku (eksport mysql do pliku) – Kurs języka SQL (mySQL)

W niniejszym artykule dowiemy się jak możemy wyładować wynik dowolnego zapytania SQL do pliku tekstowego czy pliku CSV. Dokonamy tego przy pomocy polecenia: INTO OUTFILE.

Jego składnia w podstawowej formie jest następująca:

SELECT nazwy_kolumny1,nazwy_kolumny2…,nazwy_kolumnyN from tabela INTO OUTFILE ‘nazwa_pliku.txt’;

W powyższym przykładzie (bez parametrów) zrzucone dane będą oddzielone między sobą znakiem tabulatora.

Czyli dla […]