Triger / Wyzwalacz – MySQL opis i przykłady

Triger, zwany także wyzwalaczem jest to skrypt (fragment kodu) wykonywany w przypadku zajścia jakiegoś zdarzenia w bazie danych (np. dodania danych, ich modyfikacji, czy usunięcia).

Trigery dostępne są w następujących bazach danych:

Microsoft SQL Server, PostgreSQL, Sybase, Oracle, Firebird, SQLite, InterBase SQL, MySQL

Istnieje kilka typów wyzwalaczy, tutaj skoncentrujemy […]